Teenused

Eelarve koostamine ja järelevalve
Koostame koondeelarve, mis hõlmab nii sündmust kui ka sellega seonduvad üritused. Korraldame kogu sündmuse - rahade liikumise spetsiaalse arveldusarve kaudu, jälgime laekumisi ja väljaminekuid ning edastame kliendile sellekohast infot. Korrigeerime eelarvet ettevalmistuste käigus ning teeme pärast sündmust kokkuvõtte.
Lähtuvalt tellija poolt sõlmitud eelnevatest põhimõttelistest kokkulepetest täpsustame sponsoritega kõik üksikasjad, koostame sponsorlepingud ning jälgime nende täitmist nii ettevalmistusaja kui sündmuse jooksul.

E-konverents
See sarnaneb enam-vähem tavapärase konverentsi vormiga, kus inimesed istuvad koos ja arutavad omavahel päevakajalisi küsimusi. E-konverentsi korral on kaks või enam isikut virtuaalse keskkonna kaudu füüsiliselt koos. Kõik on konverentsil kohal videokõne kaudu, mida on võimalik täiendada nii visuaalsete kui ka helielementidega. Nii saavad inimesed koosolekul või arutelul koos olla isegi maailma erinevates paikadest. Ärikohtumisel või konverentsil osalemiseks pole vaja lennata ega pikki vahemaid läbida. Elektrooniline konverents on hõlbustanud inimestel koosoleku pidamist vaid elektroonilise seadme ja staabiilse internetiühenduse abil.
E-konverentsil on omad plussid:
● Säästab raha ja aega;
● Suurendab tööefektiivsust;
● Üsna paindlik ja mugav;
● Lihtne suhelda.

Konverentsi- või sündmuse-eelne sekretariaat
Korraldame kogu osalejatega toimuva suhtlemise ja korrespondentsi. Registreerime osalejad ja koostame vastava andmebaasi, vormistame broneeringud, saadame kinnitused ning koostame osalejate nimekirja. Esitame kõik vajalikud arved ning jälgime maksete laekumist sündmuse arveldusarvele.
Assisteerime ka teaduskomiteed, lahendades nende tööga seonduvad tehnilised probleemid - registreerime ettekannete teeside laekumise ning korraldame infovahetuse ja materjalide edastamise teaduskomitee ja autorite vahel.

Konverentsi või sündmuse sümboolika ning trükised
Kujundame sündmuse logo ja muu sümboolika ning kasutame seda sündmuse materjalide valmistamisel. Kliendi poolt koostatud sisuliste materjalide põhjal kujundame ja valmistame sündmuse teadaanded, teeside kogumiku ja väiksemad trükised.

Konverentsi või sündmuse kodulehekülg Internetis
Valmistame sündmuse kodulehekülje Internetis, kust on võimalik toimuva kohta infot saada ja registreeruda ning hoolitseme koduleheküljel oleva informatsiooni täiendamise ja kaasajastamise eest.

Konverentsiruumid ja tehnilised vahendid
Otsime ja broneerime sündmuse jaoks sobivad ruumid ja vajalikud tehnilised vahendid. Toetudes pikaajalisele kogemusele ning omades koostöölepinguid enamike Eesti konverentsiruumide haldajatega, püüame alati leida konkreetse sündmuse nõudmistele ja vajadustele kõige paremini vastava toimumiskoha.

Tõlketeenused ja -aparatuur
Tellime sünkroontõlgid ja vastava aparatuuri ning korraldame kirjalike materjalide tõlkimise ja paljundamise.

Sekretariaat konverentsi või sündmuse ajal
Registreerime osalejad, komplekteerime ja väljastame jaotusmaterjalid. Sekretariaat annab operatiivset infot ja lahendab ürituse vältel tekkivaid küsimusi. Saalisekretärid assisteerivad lektoreid tehniliste vahendite kasutamisel. Samuti koordineerime näitust, postrite ülespanekut ja seonduvaid üritusi.

Osalejate majutus, toitlustamine ja transport
Broneerime majutuskohad erineva tasemega hotellides, pakkudes sündmusel osalejatele letihinnast soodsamaid hindu. Jälgime broneeringute tähtaegu ning korraldame infovahetuse ja arveldamise osalejate ja hotellide vahel. Tellime päevase toitlustamise sündmuse ajal. Organiseerime kogu kohaliku transpordi.

Vaba aja programm
Korraldame sündmuse raames toimuvad õhtused üritused - vastuvõtud ja õhtusöögid.
Samuti kavandame eriprogrammid sündmusel osalejate ja nende kaaslaste vaba aja sisustamiseks, sealhulgas enne ja pärast üritust toimuvad pikemad ekskursioonid.